5 benefitů, které vám obchodní angličtina dá

Obchodní angličtina je použitelnější ve více oblastech, než se na první pohled zdá. Už to, že se nazývá obchodní, úplně tak neplatí. Bude se nám hodit nejen v obchodu, v oblasti výroby a výzkumu, ale i v úplně běžných věcech jako je rezervování našich dovolených, reklamace zboží a služeb. nebo žádostech o zaměstnání.

Slovní zásoba obchodní angličtiny je omezenější, není tak květnatá jako v běžném hovorovém jazyce a také gramatika je, dle mého názoru, jednodušší, zejména pak proto, že některé anglické časy nejsou prostě potřeba. Zde mám například na mysli složité podmínkové věty, předbudoucí čas nebo různé typy věc přacích. Zato více užijeme trpný rod 😊

Pro úplného začátečníka obchodní angličtina vhodná není, ale pakliže jste se s angličtinou již někdy setkali a znáte základní časy (přítomný pro přítomnost 😊, minulý a budoucí) a základní slovní zásobu, dovoluji si tvrdit, že můžete obchodní angličtinou směle na vaše znalosti navázat.

A teď k těm benefitům.

Benefit obchodní angličtiny č. 1

Protože je slovní zásoba zaměřená na jisté oblasti našeho života, zejména ty pracovní, stačí se nám naučit méně slovíček k tomu, abychom se cítili v mluvení jistější a byli více v naší komfortní zóně. Navíc plno frází se opakuje, takže například obchodní dopisy bývají, co se frazeologie týče, velmi podobné. To samé platí pro prezentace, reklamace, výroční zprávy, telefonáty, nabídky výrobků atp.

Navíc každý máme na starosti jiné úkoly, a proto se zaměřujeme na specifický okruh činností. Naše vyjadřování je proto tímto okruhem činností ovlivněné, a tudíž používáme podobné fráze, vysvětlení, bavíme se o podobných věcech, problémech, používáme ustálené pojmy a kancelářskou hantýrku.

Pojmenování stejných věcí může být v různých firmách jiné, ale není obtížné se to naučit. Například jen takový výrobní závod se v jedné firmě řekne manufacturing plant, v jiné production plant a v další mill (viz Kimberly-Clark). Pojmy související s výrobním portfoliem dané výrobní firmy nebo rozsah služeb u firmy poskytující služby se v angličtině musíme učit také, ale to se často učíme i v češtině 😊

Benefit obchodní angličtiny č. 1 bych v jedné větě shrnula takto: méně slovní zásoby, větší jistota ve vyjadřování, větší sebevědomí.

Benefit obchodní angličtiny č. 2

Studium jazyka je věc dlouhodobá. V jednom ze svých článků jsem ji přirovnala ke stavbě domu. Zkrátka nestačí se jazyk jen naučit, o to, co jsme se naučili, musíme i nadále pečovat, tj. jazyk aktivně používat. Jinak bude naše úsilí za delší či kratší čas pryč …

Znalost obchodní angličtiny nám zajisté rozšíří naše obzory a poskytne více svobody, širší volbu pracovních příležitostí. V případě, že si budeme hledat novou práci (a to je dříve či později dosti pravděpodobné), nemusíme dělat kompromisy a vyčleňovat pracovní nabídky, kde se znalost obchodní angličtiny vyžaduje. Máme možnost volby a zároveň nejsme neznalostí obchodní angličtiny limitováni.

A protože právě jazykové dovednosti jsou těmi, které se získávají postupně a časem, je to právě úroveň obchodní angličtiny, která nás odliší mezi jednotlivými kandidáty a poskytne nám konkurenční výhodu. Proto se znalost obchodní angličtiny vyplatí vždycky!

Benefit obchodní angličtiny č. 3

Obchodní angličtina se nám může hodit i v případě, že o změně zaměstnání neuvažujeme. Na našich pozicích nezůstáváme celý život, a proto se chytrý zaměstnavatel hodně stará o profesní růst svých zaměstnanců. A nabízí jím kariérní postup, ať již do vyšších pozic (horizontálně) nebo rozšiřuje jejich kompetence a dovednosti vertikálně, tj. nabízí nové úkoly, práci v jiných odděleních, zapojení do projektů. A tak se poměrně brzo můžeme dostat do týmu, kde budou kromě našich českých kolegů pracovat i kolegové zahraniční. A většina komunikace se tedy přesune do angličtiny.

Nejen, že v tomto případě znalosti obchodní angličtiny zcela jistě využijeme, další benefit přichází vzápětí. Je spojen s poznáváním různých kultur, různého způsobu vyjadřování, komunikace, a to té verbální i neverbální. A zde často zjistíme, jak málo si věříme a že se sebedůvěrou nemají naši zahraniční kolegové problém. A že se často ptají na otázky, které my bychom se ani ve snu neodvážili položit, protože by nám připadaly nadbytečné nebo přímo lehce přihlouplé 😊 A teď se dostávám k něčemu, co mi obzvlášť přijde SUPER.

Benefit obchodní angličtiny č. 4

Na schůzích, poradách, prezentacích, shromáždění zaměstnanců atd. atd. NIKDO, fakt NIKDO neopravuje vaše chyby a gramatiku. A velmi často chyby dělají všichni a stejně jsou v pohodě. Usmívají se a kdyby se náhodou něco většího přihodilo, zasmějí se tomu. Cílem všech je dorozumět se a když jsou s tím problémy, řekne se věta znovu, popřípadě zkušenější kolega pomůže vyjádřit to, s čím měl někdo jiný problém. Je totiž mnohem lepší říct něco relevantního a chytrého blbě, než mlčet a neříct nic. Je lepší utlumit toho posměváčka v sobě, zvládnout strach a jít do toho. Nejtěžší je první slovo, první věta … pak se nastartujeme a mluvíme … a pro začátek není třeba mluvit dlouho 😊

Benefit obchodní angličtiny č. 5

Teď mně znovu napadá slovo challenge, i když byly časy, kdy jsem tohle slovo nesnášela. Zejména když bylo těch challenges hodně a když moji američtí kolegové toto slovo užívali obden 😊. Ale jasné je, že výzva v podobě znalosti obchodní angličtiny nás posune dopředu, a i když je spojena s krátkodobým nekomfortem, v dlouhodobém horizontu přinese jen samý komfort. Znalost obchodní angličtiny se fakt vyplatí a to mnohonásobně. Kdybychom totiž do výzev nešli, nerostli bychom. Byli bychom sice pořád v pohodě, ale dovolím si tvrdit, že by nás ta přemíra pohody časem zničila. Měli bychom se prostě smířit s tím, že učit se, růst a vyvíjet se musíme celý život. A že i prohry k životu patří. No, a co, někdy se něco nezdaří, my ale jdeme dál. Příště třeba už stejnou chybu neuděláme 😊

Zapomeňte tedy na vaše neúspěchy s učením se angličtiny, snažte se časem vymazat z vaší mysli omezení, že na angličtinu nemáte buňky, snažte se vymazat strach z dělání chyb. Přistupujte k celému učebnímu procesu jako malé dítě. S radostí a lehkostí. Vždyť je to jen obchodní angličtina. Ta nám má v životě pomáhat, nemá nás děsit.

Naše mysl by měla být naším přítelem, často je však naším nepřítelem. Nesnažme se srovnávat s ostatními, buďme rádi za naši jedinečnost, obohacujme se navzájem. Právě obchodní angličtina nám otvírá cesty k širším obzorům a novým poznáním. A hlavně k většímu sebevědomí, protože v zahraničí často jasně objevíme, jak šikovní jsme. Že se nemáme za co stydět a že i když třeba děláme chyby, i když třeba není naše výslovnost prvotřídní, vždycky máme co říct. A to je super. Já jsem to díky obchodní angličtině objevila, objevte to i vy!

Kde to najdu?

  • eBooky k obchodní angličtině jsou na mých stránkách www.dianahorakova.cz.
  • protože motivace je nezbytná, napsala jsem a postupně píšu motivační články zaměřené nejen na motivaci ke studiu angličtiny, ale směřující celkově k tomu, že život bychom měli brát jako příležitost k našemu růstu a rozvoji a že i životní překážky k životu patří. Zkrátka že přijmutí všeho, co přichází, je nezbytností a že podstatným faktorem ovlivňující naši spokojenost a vnitřní naplněnost je smíření se s tím, že věci, lidé a okolnosti se mění a že nic není stálé. Na ty se dostanete před tento odkaz.
  • prezentace k obchodní angličtině na různá témata jsou každý měsíc publikována na Youtube. Stačí zadat obchodní angličtina Diana Horáková.
  • a jedna prezentace na téma writing emails je na ukázku zde:
Obchodní angličtina – Diana Horáková
Angličtina je mou vášní, výuka angličtiny mým posláním. Společně a s radostí se posuneme nejen v angličtině ... Můj příběh si přečtěte zde >>
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.

  • Jak se učit, mít z učení radost a posouvat se dopředu nejen v angličtině. Čtěte eBook zdarma.
  • Nejnovější články
  • Kategorie
  • Potkáme se na Facebooku :)